Menu
milieu

Alternatieven papier soorten

 

Papier met vezels uit Nederlandse kassen

Valorise by Schut Papier.

Dit papier is het resultaat van de samenwerking met groentetelers, kenniscentra en universiteiten voor hergebruik van vezels uit agrarische reststromen van onder andere tomaten- en paprikaplanten. Er wordt naar gestreefd dat agrarisch restmateriaal niet wordt gecomposteerd, maar 100% ingezet wordt als grondstof voor de papiersector.

Dit ongestreken papier laat zich zeer goed verwerken in alle gangbare print- en drukprocessen.

www.schutpapier.nl

 

Papier met vezels van landbouwafval

PaperWise

PaperWise vindt dat we steeds slimmer met grondstoffen moeten omgaan. Waarom primaire grondstoffen inzetten voor producten als er voldoende secundaire grondstoffen – reststoffen – voorhanden zijn? PaperWise geeft landbouwafval een tweede leven. Bladeren en stengels die overblijven van de oogst worden bewerkt tot grondstof voor kwalitatief hoogwaardig papier en karton.

Het is verkrijgbaar als printpapier / kopieerpapier in verschillende gramgewichten en als karton.

www.paperwise.eu

 

Papier gemaakt van steen

Stone Paper

Stone Paper, een hoogwaardig papier product dat u helpt het verschil te maken. Stone Paper bestaat voor 80% uit gemalen steen in plaats van uit boomvezels. Water en bleekmiddelen worden niet gebruikt tijdens het productieproces. Het product heeft veel voordelen zoals volledige waterresistentie of een hoge scheurweerstand.

www.stone-paper.nl