Menu

Aanlevering Digitaal Drukwerk

Openbestand aanleveren Indesign
Openbestand aanleveren Illustrator
Openbestand aanleveren photoshop
Gesloten bestand PDF aanleveren
Raddraaier SSP opmaak
Profielen
Gewijzigde en Ongewijzigde herdruk
Raddraaier SSP prepress                          

 

Openbestand aanleveren Indesign

Samenstelling bronbestanden:

 • Alle illustraties en gekozen kleuren in RGB
 • Alle illustraties minimaal 200 dpi
 • Alle lijnwerk/bitmap illustraties 600 dpi
 • Voor de beste kwaliteit plaats de beelden op 100% in indesign
 • Geef alle beelden een afloop van 3 mm
 • Gebruik .ttf of .otf fonts

Pakket maken:

 • Zorg ervoor dat alle koppelingen goed gekoppeld zijn
 • Alle gebruikte fonts dienen geladen te zijn
 • Kies Bestand > Pakket met deze instellingen aan:
  • Lettertype kopiëren
  • Gekoppelde afbeeldingen kopiëren
  • Koppelingen naar afbeeldingen in pakket bijwerken
  • Incl Lettertype en koppelingen van verborgen en niet-afdrukbare inhoud
  • Incl IDML
  • Incl PDF (afdrukken) PDF/X-1a:2001)
 • Controleer de pdf omdat deze door ons als controle pdf functioneert

Bij aanlevering van een indesign bestand worden de foto’s door ons bekeken, zo nodig bewerkt. Ook kunnen wij correcties uitvoeren mocht dat nodig of gewenst zijn.

Eindcontrole kan plaats vinden door middel van een proefprint.

 

Openbestand aanleveren Illustrator

 • Zet de kleurmodus van Illustrator op RGB
 • Zet de afmeting van het document op de netto maat van het te drukken werk
 • Geef alle beelden een afloop van 3 mm
 • Eventuele ingesloten illustraties in RGB
 • Eventuele ingesloten illustraties minimaal 200 dpi bij 100% plaatsing
 • Zet de lettertypen om in contouren of lever de gebruikte fonts mee
 • Gebruik .ttf of .otf fonts

Bij aanlevering van een illustrator bestand worden in principe de geplaatste foto’s niet bewerkt, maar kunnen correcties wel door ons worden uitgevoerd als nodig of gewenst.

Eindcontrole kan plaats vinden door middel van een printproef.

 

Openbestand aanleveren Photoshop

 • Zet de afmeting van het document op de netto maat van het te drukken werk + 3mm rondom ivm de afloop
 • Het beeld moet minimaal 200 dpi zijn
 • Zet de lettertypen om in contouren of lever de gebruikte fonts mee
 • Gebruik .ttf of .otf fonts

Bij aanlevering van een open photoshop bestand wordt het beeld in indesign geplaatst om snijlijnen en afloop te verkrijgen en een drukwerk geschikte pdf te maken.

Eindcontrole kan plaats vinden door middel van een printproef.

 

Gesloten bestand PDF aanleveren

Samenstelling bronbestanden:

 • Alle illustraties en gekozen kleuren in RGB
 • Alle illustraties minimaal 200 dpi
 • Alle lijnwerk/bitmap illustraties 600 dpi
 • Voor de beste kwaliteit plaats de beelden op 100% in het opmaak programma.

PDF maken:

 • Snijtekens toevoegen
 • 3 mm afloop/bleed
 • Alle fonts insluiten
 • Kies Certified PDF/X-1a:2001 met compatabiliteit adobe 7 (pdf 1.6)
 • Download ons Digitaal profiel hier.

Bij aanlevering in pdf kan er door ons geen correctie worden uitgevoerd of foto’s worden bewerkt

Eindcontrole kan plaats vinden door middel van een printproef.

 

Raddraaier SSP opmaak

Uiteraard kunnen wij voor u de vormgeving en dtp verzorgen. In overleg zullen wij voor u het digitale bestand maken. Hiervoor kunnen wij met de volgende onderdelen werken:

 • Digitaal beeldmatriaal .tiff, .jpg, .eps, .ai, .psd, .pdf, ppt
 • Fysiek beeldmatriaal foto, dia, orgineel
 • Digitale teksten .txt, .doc, .docs, .docs, .rtf of tekst in de email
 • Eigen lettertype .ttf en .otf

We werken met rechten vrije fonts en rechten vrije afbeeldingen.

 

 Profielen

 • RGB: sRGB of AdobeRGB profiel (deze staat standaard in photoshop).

De omzetting van profielen voor uncoated papier wordt door ons gedaan.

 

Gewijzigde en Ongewijzigde herdruk

Alle digitale bestanden worden bij ons in archief gehouden, voor het geval een herdruk gewenst is. Bij aanlevering van openbestanden kunnen dit tevens gewijzigde herdrukken zijn.

Eindcontrole vindt plaats via pdf, mocht de herdruk meer dan 3 jaar oud zijn kunt u voor de kleurcontrole aan de pers een fysiek exemplaar. Bij een herdruk jonger dan 3 jaar is de fysieke oude druk nog in ons archief.

 

Raddraaier SSP prepress

 • Geeft advies op maat
 • Kan voor u vormgeven
 • Uw Dtp werk doen
 • Correcties uitvoeren
 • Foto’s bewerken

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via prepress@raddraaierssp.nl of 020 – 6730578.

U kunt uw bestanden ook aanleveren via onze WeTransfer account